BŪVDARBI

SIA ,,RASA L” viena no galvenajām darbības sfērām ir būvniecība. Darbības reģions – Latvija, galvenokārt Latgale. Darbus veicam galvenokārt kā galvenais būvuzņēmējs, akcentu liekot uz pašu spēkiem veikto darbu izpildi būvobjektos. Uzņēmumam ir licence uzņēmējdarbībai būvniecībā sekojošās darbības jomās:

-ēku būvdarbu veikšana, vadīšana un būvuzraudzība,

-ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu veikšana un būvuzraudzība.